01407 740 481

  • Awyrgylch dawel, gyfeillgar mewn ardal eithriadol.
  • Adeilad toiledau a chawodydd moethus.
  • Cawodydd dŵr poeth am ddim.
  • Cyfleusterau Ymolchi i’r Anabl.
  • Trydan 10amp.
  • Peiriant golchi dillad (cost ychwanegol) sychwr gwallt (cost ychwanegol) rhewgell.
  • Ardal gwaredu gwastraff toiled cemegol a gwastraff llwydŵr budr.
  • Ardal ailgylchu a gwastraff gyffredinol.
  • Storfa carafannau dros y gaeaf.
  • Croeso i gŵn.

Cyfarwyddiadau i Safle Carafannau Pen y Bont

Gadewch yr A55 ar gyffordd 3 a dilynwch yr arwyddion am Y Fali. Wrth y goleuadau traffig trowch i’r chwith. Gyrrwch drwy’r pentref am un filltir (dros y groesfan rheilffordd a chylchfan bychan). Mae Pen y Bont ar yr ochr dde gyferbyn a thŷ gwyn.

OS YDYCH YN DEFNYDDIO SAT NAV PEIDIWCH A THROI I’R DDE I FYNY FFORDD ‘BRYN Y MOR’. PARHEWCH I YRRU AM ODDEUTU 600M ARALL.