01407 740 481

 • Ni chaniateir cerbydau masnachol .
 • Ni chaniateir peiriannau cynhyrchu trydan.
 • Gallwch gyrraedd rhwng 1pm a 7pm.
 • Rhaid gadael y safle erbyn 11.30am ar y diwrnod olaf.
 • Dim tanau gwersyll.
 • Rhaid codi barbyciw tafladwy oddiar y glaswellt ar frics – ar gael ar y safle.
 • Croeso i ymwelwyr dydd trwy drefniant o flaen llaw rhwng 11am a 9pm. Rhaid iddynt alw yn y dderbynfa wrth gyrraedd am gyfarwyddiadau parcio a thalu £6.
 • Rhaid i blant o dan 10 oed gael eu goruchwiio gan oedolyn cymwys tra ar y safle.
 • Mae croeso i gŵn ar y safle ond rhaid iddyn nhw gael eu cadw ar dennyn drwy’r amser a rhaid glanhau unrhyw faw ar unwaith.
 • Defnyddiwch gyfnasau llawr anadladwy.
 • Ni roddir ad-daliad am adael yn gynnar.

Cyfarwyddiadau i Safle Carafannau Pen y Bont

Gadewch yr A55 ar gyffordd 3 a dilynwch yr arwyddion am Y Fali. Wrth y goleuadau traffig trowch i’r chwith. Gyrrwch drwy’r pentref am un filltir (dros y groesfan rheilffordd a chylchfan bychan). Mae Pen y Bont ar yr ochr dde gyferbyn a thŷ gwyn.

OS YDYCH YN DEFNYDDIO SAT NAV PEIDIWCH A THROI I’R DDE I FYNY FFORDD ‘BRYN Y MOR’. PARHEWCH I YRRU AM ODDEUTU 600M ARALL.