01407 740 481

  • Ni chaniateir cerbydau masnachol .
  • Ni chaniateir peiriannau cynhyrchu trydan.
  • Gallwch gyrraedd rhwng 1pm a 7pm.
  • Rhaid gadael y safle erbyn 11.30am ar y diwrnod olaf.
  • Dim tanau gwersyll.
  • Rhaid codi barbyciw tafladwy oddiar y glaswellt ar frics – ar gael ar y safle.
  • Rhaid i blant o dan 10 oed gael eu goruchwiio gan oedolyn cymwys tra ar y safle.
  • Mae croeso i gŵn ar y safle ond rhaid iddyn nhw gael eu cadw ar dennyn drwy’r amser a rhaid glanhau unrhyw faw ar unwaith.
  • Defnyddiwch gyfnasau llawr anadladwy.
  • Ni roddir ad-daliad am adael yn gynnar.

Cyfarwyddiadau i Safle Carafannau Pen y Bont

Gadewch yr A55 ar gyffordd 3 a dilynwch yr arwyddion am Y Fali. Wrth y goleuadau traffig trowch i’r chwith. Gyrrwch drwy’r pentref am un filltir (dros y groesfan rheilffordd a chylchfan bychan). Mae Pen y Bont ar yr ochr dde gyferbyn a thŷ gwyn.

OS YDYCH YN DEFNYDDIO SAT NAV PEIDIWCH A THROI I’R DDE I FYNY FFORDD ‘BRYN Y MOR’. PARHEWCH I YRRU AM ODDEUTU 600M ARALL.