01407 740 481

Prices include 2 adults, children 3 yrs and under, 10amp EHU, awning, one car.

Safle llawr caled/glaswellt

Tymor tawel

11eg Ebrill – 28ain Mai
5ed Medi – 3ydd Hyd

Tymor Prysur

26in Mawrth- 11eg Ebrill
28ain Mai - 5ed Medi

Carafan / carafan modur

£28

£32

Oedolyn ychwanegol

£6

£6

Plant 4 – 15 oed

£4

£4

Gazebo/pabell fechan

£5

£5

Car ychwanegol, cwch/trelar

£2

£2

Un ci am ddim - Pob ci ychwanegol

£1

£1

Safle di drydan/pabell, 2 berson

£23

£27

Pabell fechan /1 person ar droed

£12

£15

Storfa Carafan

£3 y noson
£12 yr wythnos

£3 y noson
£12 yr wythnos

Gellir talu arian parod wrth gyrraedd neu BACS trwy drefniant wrth archebu

Rhaid aros am leiafswm o 3 noson yn ystod Gwyl y Banc.

Derbynnir archebion ar sail y wybodaeth a gawn pan wneir yr archeb .Os yw niferoedd yr unigolion yn eich grwp yn newid neu fanylion yr archeb yn newid heb i ni gael gwybod a chytuno o flaen llaw, rydym ni’n cadw’r hawl i ganslo’r archeb.

Cyfarwyddiadau i Safle Carafannau Pen y Bont

Gadewch yr A55 ar gyffordd 3 a dilynwch yr arwyddion am Y Fali. Wrth y goleuadau traffig trowch i’r chwith. Gyrrwch drwy’r pentref am un filltir (dros y groesfan rheilffordd a chylchfan bychan). Mae Pen y Bont ar yr ochr dde gyferbyn a thŷ gwyn.

OS YDYCH YN DEFNYDDIO SAT NAV PEIDIWCH A THROI I’R DDE I FYNY FFORDD ‘BRYN Y MOR’. PARHEWCH I YRRU AM ODDEUTU 600M ARALL.