01407 740 481

Mae’r prisiau yn cynnwys 2 oedolyn, plant hyd at 3 oed, trydan 10amp, adlen, un car, un ci, cawodydd poeth

Safle llawr caled/glaswellt

Tymor Canol

Ebrill, Mai, Mehefin, Medi

Tymor Prysur

Gorffennaf, Awst, Gwyliau Banc

Carafan / carafan modur

£36

£38

Plant 4 – 15 oed

£5

£5

Oedolyn ychwanegol

£10

£10

Gazebo/pabell fechan

£2

£2

Car ychwanegol, cwch/trelar

£5

£5

Un ci am ddim - Pob ci ychwanegol

£1

£1

Safle di drydan/pabell, 2 berson, 1 car

£30

£33

Pabell fechan /1 person ar droed

£12

£15

Storfa Carafan

£3 y noson

£18 yr wythnos

Gellir talu arian parod wrth gyrraedd neu BACS trwy drefniant wrth archebu

Rhaid aros am leiafswm o 3 noson yn ystod Gwyl y Banc.

Derbynnir archebion ar sail y wybodaeth a gawn pan wneir yr archeb .Os yw niferoedd yr unigolion yn eich grwp yn newid neu fanylion yr archeb yn newid heb i ni gael gwybod a chytuno o flaen llaw, rydym ni’n cadw’r hawl i ganslo’r archeb.

Cyfarwyddiadau i Safle Carafannau Pen y Bont

Gadewch yr A55 ar gyffordd 3 a dilynwch yr arwyddion am Y Fali. Wrth y goleuadau traffig trowch i’r chwith. Gyrrwch drwy’r pentref am un filltir (dros y groesfan rheilffordd a chylchfan bychan). Mae Pen y Bont ar yr ochr dde gyferbyn a thŷ gwyn.

OS YDYCH YN DEFNYDDIO SAT NAV PEIDIWCH A THROI I’R DDE I FYNY FFORDD ‘BRYN Y MOR’. PARHEWCH I YRRU AM ODDEUTU 600M ARALL.