01407 740 481

Byddem wrth ein bodd i glywed oddi wrthych. Os ydych angen unrhyw wybodaeth cyn archebu neu os oes gennych unrhyw adborth ar ôl y gwyliau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Ffoniwch 01407 740 481 neu anfonwch neges atom drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau isod.

Cyfarwyddiadau i Safle Carafannau Pen y Bont

Gadewch yr A55 ar gyffordd 3 a dilynwch yr arwyddion am Y Fali. Wrth y goleuadau traffig trowch i’r chwith. Gyrrwch drwy’r pentref am un filltir (dros y groesfan rheilffordd a chylchfan bychan). Mae Pen y Bont ar yr ochr dde gyferbyn a thŷ gwyn.

OS YDYCH YN DEFNYDDIO SAT NAV PEIDIWCH A THROI I’R DDE I FYNY FFORDD ‘BRYN Y MOR’. PARHEWCH I YRRU AM ODDEUTU 600M ARALL.